DIRIGENT

De artistieke leiding van Andante is dus in handen van Jeffrey Dirix. Hij is, tijdens de repetities en concerten, de absolute baas van het koor. Hij bepaalt hoe de muziek zal gespeeld worden en let tijdens de repetities op honderd grote en kleine dingen. Hij ziet erop toe of iedereen exact zingt wat er in de partij staat, neemt moeilijke passages door met bepaalde groepen of solisten uit het koor en zorgt voor evenwicht in het volume tussen alle groepen. Hij geeft het tempo aan, de dynamiek, het karakter van een melodie. Kortom, Hij “interpreteert” de zang.
Hij wordt bijgestaan door Irene Michaux en Els De Rijck.

Jeffrey Dirix (°25 juni 1986) begon zijn muziekstudie op 10-jarige leeftijd aan het jeugdmuziekatelier te Sterrebeek. Hij volgde er piano en viool. Daarna volgde hij les aan de gemeentelijke academie van Zaventem bij onder meer Daniel Capelletti (piano) en Gudrun Vercampt (viool). Op 18-jarige leeftijd besliste hij dan om zich als pianist te vervolmaken aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daar behaalde hij zijn Masterdiploma piano bij Dominique Cornil in 2009.
In 2011 behaalde Jeffrey een Master in de Rechten aan de KU Leuven, en sindsdien werkt hij voltijds als jurist.
Jeffrey heeft ervaring als solomuzikant, in kamermuziekverband en als begeleider. Hij werkte daarbij samen met verschillende koren en orkesten. Daarnaast heeft hij ervaring als pianoleraar en werkte hij in het verleden mee aan muziekstages voor kinderen en jongeren bij de organisatie ‘Muzikamp’.
Sinds 2010 is Jeffrey als vaste begeleider verbonden aan het gemengd koor ‘Omnia Cantica’ in Zaventem. In 2013 is hij eveneens vaste dirigent geworden van dit koor. Daarenboven werd hij in 2013 onthaald als nieuwe dirigent van het koor  ‘Andante’ in Perk. Deze taak heeft hij overgenomen van Irene Michaux.
In februari 2014 leidde hij het musicalproject ‘Evita’, een organisatie van de gemeente Zaventem met meer dan 150 uitvoerders.
Om zich verder te vormen als dirigent volgt Jeffrey sinds september 2013 een opleiding koordirectie. Hij krijgt daarbij onder meer les van Geert Hendrix, Marleen De Boo, Koen Vits en Roeland Daems.